Tjänster

På Desinata finns mångårig erfarenhet av att arbeta med komplexa IT-lösningar, både med att bygga dessa och att hålla föreläsningar. Med hjälp av våran specialistkompetens kan ni få allt ifrån rådgivning och stöd till hjälp med implementering och utveckling. Med våran långa erfarenhet, höga kompetens med stor verksamhetsförståelse och en mycket god teknisk insikt kan vi hjälpa er med att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern IT-lösning som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.

Vi håller utbildningar och kundkurser inom de specialistområden som utövas. Det säkerställer att både den praktiska erfarenheten och de senaste teoretiska kunskaperna finns tillgängliga för er.


Våra tjänster i korthet:

  • Projektledning
  • Teknisk rådgivning
  • Databaser
  • Datakonvertering / Import / Export
  • Webbutveckling
  • Utbildningar och kurser för yrkeshögskolan
  • Kurser i företagsanpassade applikationer och metoder, samt behovsanpassad utbildning i standardprogram.
  • Coachning av utbildningsansvarig och framställande av utbildningsmaterial.

Det är ni som väljer vilka delar ni vill ha hjälp med. Våran erfarenhet av att arbeta och implementera IT-lösningar är mycket gedigen och erkänd. Vi kan hjälpa till med era utbildningar, antingen med helheten eller med delmoment.